Πιστοποιήσεις


Επιπρόσθετα όλα τα προϊόντα δική μας κατασκευής φέρουν τη σήμανση CE και παρέχουμε στους πελάτες μας κατά την παράδοση τα απαραίτητα πιστοποιητικά (δήλωση συμμόρφωσης CE, εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών και Βεβαίωση Τελικού Ελέγχου .)

Με την πιστοποίηση ISO 9001:2008 επισφραγίσαμε την ποιότητα των διαδικασιών και των υπηρεσιών μας με απότερο πάντα σκοπό μας τη συνεχή βελτίωση της εταιρίας μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

επιστροφή στην κορυφή